Tohumculuk

 

Ülkemizde buğday tohumluk sınıfları ve her bir sınıftaki kademe sayıları

 

Tohumluk sınıfı
Elit Orijinal Sertifikalı
Her bir sınıftaki kademe sayıları
1 2 3
Elit Orijinal I Sertifikalı I
Orijinal II Sertifikalı II
Sertifikalı III

 

 

 

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü

http://www.tarim.gov.tr/BUGEM/TTSM

 

 

Tohumculuk Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5553.pdf

 

 

BİTKİ ÇEŞİTLERİNİN KAYIT ALTINA ALINMASI YÖNETMELİĞİ (Çeşit Tescili)

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11893&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

 

 

Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11906&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

 

BİTKİ ÇEŞİT, ÇEŞİT ADAYI VE ISLAH MATERYALİNİN TOHUMCULUK KURULUŞLARINA DEVRİ, TOHUMLUK ÜRETİMİ VE PAZARLAMA HAKKI SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140925-2.htm

 

 

YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİNE AİT ISLAHÇI HAKLARININ KORUNMASINA
İLİŞKİN KANUN

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5042.pdf

 

 

TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.11892&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

 

 

Tohumculuk sektöründe yetkilendirme ve denetleme yönetmeliği

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/05/20090515-14.htm (eski hali)

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-6.htm (yeniden düzenlenmiş hali)

 

 

 

Tohumluk sınıfları, tarla kontrolleri, etiketler, çeşit safiyeti, sertifikasyon ve tescil işlemleri, yurtiçi ve yurtdışı sertifikalı tohumluk işlemleri (OECD Documents)

http://www.oecd.org/agriculture/code/seeds.htm

 

 

Islahçı Hakları (Royality)

http://www.upov.int/information_documents/en/

 

 

Çeşit tescilinde Farklılık, Yeknesaklık ve Durulmuşluk (FYD) Testleri (UPOV-DUS Tests)

http://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html

 

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tohumculukla ilgili uygulamaları, tohumluk verileri, tohumluk üreticileri, arge kuruluşları, ıslahcı hakları, kayıt listeleri

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitkisel-Uretim/Tohumculuk/Tohumculuk-Istatistikleri

 

 

Tohumluk testleri

https://passel.unl.edu/pages/printinformationmodule.php?idinformationmodule=1130447090

http://seedlab.oregonstate.edu/testing-services

https://www.seedtest.org/en/home.html

http://www.2020seedlabs.ca/category/tech-bulletins/germination-laboratory

 

 

Uluslararası Kuruluşlar

 

International Seed Testing Association – ISTA

https://www.seedtest.org

 

Association of Official Seed Certifying Agencies

http://www.aosca.org