Tohum Patolojisi

Site yapım aşamasında olup 2019 yılına kadar hazırlıklar devam edecektir.

 

Buğday ihracatında tohumla taşınan hastalıklar ve önemi?

Buğday ithalatında tohumla taşınan hastalıklar ve önemi?

Buğday tohumculuğunda tohumla taşınan hastalıklar ve önemi?

Araştırma amaçlı yurtdışından tohum talebinde veya araştırma amaçlı yurtdışına tohum gönderilmesinde zirai karantina uygulamaları?

 

Buğday tohumu ile taşınan patojenler

http://libcatalog.cimmyt.org/download/cim/63511.pdf

 

Bitki Karantinası Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Karantina Uygulamaları

http://www.tarim.gov.tr/Konular/Bitki-Sagligi-Hizmetleri/Zirai-Karantina