Tarımsal Veriler

Buğdayın ekim, hasat, üretim ve verim değerleri, ihracat ve ithalat miktarları değerlendirilecektir.

 

Ülkemizde buğday üretimi yeterli midir?

Buğday ithalatı neden yapılmaktadır?

Buğday ihracatı yapılmakta mıdır?

 

 

Ulusal Hububat Konseyi Buğday Raporu

http://uhk.org.tr/dosyalar/bugdayraporumayis2011.pdf

 

2016 yılı TMO Hububat Raporu

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/hububat/hububatraporu2016.pdf

 

Ülkemizin buğday ekiliş, üretim ve verim değerleri (1938-2016)

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/istatistikler/tablolar/1bugdayeuva.pdf