Organik Buğday

Organik buğdayın tanımı, kapsamı, amacı ve hedefleri, uygulama şekilleri, yasal mevzuat, organik buğday ıslahı ve uygulamalar, ülkemizde organik buğdayın geleceği gibi konular ele alınacaktır.

Organik buğday çeşidi var mıdır? geliştirmek mümkün mü? organik buğday çalışmaları ve uygulama aktarılan çıktıları?

Ülkemizde organik buğday mevzuatı var mıdır? ülkemizde organik buğday çeşiidi tescil edilebilir mi? yasal mevzuat organik buğdaya uygun mudur?

 

http://libcatalog.cimmyt.org/download/general/98959.pdf