Fenomikler

Site yapım aşamasında olup 2019 yılına kadar hazırlıklar devam edecektir.

 

Fenomikler, son yıllarda ilgi çekmeye başlayan yeni bir araştırma alanıdır. Biyoteknolojik yöntemlerin ilk gelişmeye başladığı yıllardaki gibi fenomikler maalesef şimdilik sadece gelişmiş ülkelerin güç yetirebileceği bir alandır. Zira fenomiklerin çalışılabilmesi için oldukça ciddi bütçeler gerekmektedir.

Fenomiklerin aslında yeni bir alan değildir. Örneğin bir deneme tarlasında binlerce parseldeki bitkileri seçerken gözümüzü kullanırız. Bitkilerin boylarını kıyaslarız, yapraklarının renklerine bakarız ya da elimizle başaklarıklarına dokunuruz. Fenomiklerde ise araştırmacı dogrudan bitki ile temas kurmaksızın herhangi bir cihaz, alet veya ekipman yardımı ile bitkilerden veri toplar. Örneğin araştırmacı infrared termometre olmadan bitkinin sıcaklığı ölçemez. Böyle durumlarda bir cihazın yardımına ihtiyaç duyulur.

Fenomikler aynı zamanda verilerin daha az iş gücü ile daha kısa zamanda, daha hızlı ve daha çok tekrarlamalı şekilde toplanmasına imkan verir. Araştırmacının subjektif olan kişisel gözlemleri elimine edilir. Fenomiklerden elde edilen veriler güvenilir,  tekrarlanabilir, uygulanabilir ve doğrulanabilir niteliktedir.

Fenomiklere

1-Fotograf makinesi

2-Infrared thermometre

3-Klorofilmetre (örnek SPAD 502)

4-Thermal kamera örnek olarak verilebilir.

 

http://www.publish.csiro.au/FP/FP16163

 

https://www.plant-phenomics.ac.uk/