Doubled Haploid

Site yapım aşamasında olup 2019 yılına kadar hazırlıklar devam edecektir.

 

Buğdayda ıslah süresini kısaltmak için genelde F1 (bazen F2) generasyonunda homozigot dihaploid hatların elde edilmesidir. Yaygın uygulamaya göre buğday (ana) ile mısırın (baba) melezlenmesi sonucunda oluşan embryo, besi ortamına alınır. Oluşan embryonal habloid bitki, kolçisin ile muamele edildikten sonra dihaploid hale gelir. Diphaploid bitkilerden olaşan taneler, normal kromozom sayısına sahiptir. Bu tanelerden oluşan bitkiler homozigot hatlardır. Verim denemelerinde test edilmeye hazır hale gelirler.

 

https://apps.icarda.org/wsInternet/wsInternet.asmx/DownloadFileToLocal?filePath=Tools_and_guidelines/Doubled%20Haploid%20Technology%20in%20Wheat%20Breeding.pdf&fileName=Doubled%20Haploid%20Technology%20in%20Wheat%20Breeding.pdf