Site Hakkında

Site yapım aşamasında olup 2019 yılına kadar hazırlıklar devam edecektir.

Hazırlığı tamamlanmış konuya örnek: Kültüre Alma

Kültüre alma başlığı altında buğdayın kültüre alınma süreci hakkında bilgi verilmektedir.

 

Hazırlığı devam eden konular:

 • Büyüme ve Gelişim
 • Doubled Haploid
 • Elementler
 • Fenomikler
 • Fizyoloji
 • Gen Kaynakları
 • Genetik
 • Hasat ve Depolama
 • Hastalıklar
 • Hibrid Buğday
 • Islah
 • Kalite
 • Korumalı Tarım
 • Kuraklık
 • Kültüre Alma
 • Moleküler Marker
 • Organik Buğday
 • Sitogenetik
 • Soğuk
 • Tane
 • Tarımsal Göstergeler
 • Tohum Fizyolojisi
 • Tohumculuk
 • Tuzluluk
 • Verim
 • Yabancı Otlar
 • Yerel Buğdaylar
 • Yetiştirme Teknikleri
 • Yüksek Sıcaklık
 • Zararlılar

 

Hazırlığı tamamlanmış konular siteye sırayla eklenecektir. Siteyi ayda en az bir kez ziyaret etmeniz tavsiye edilir.

Buğday Tüketimi

2012 yılı OECD verilerine göre Ülkemiz, dünyada yıllık kişi başına en fazla (211 kg) buğday tüketiminin gerçekleştiği ülke olmuştur. Ülkemizi sırasıyla Cezayir (202 kg), Mısır (198) ve İran (167 kg) takip etmiştir. Kişi başı yıllık buğday tüketiminin dünya ortalaması 67 kg, AB ülkeleri ortalaması 107 kg ve ABD ortalaması ise 81 kg olarak kaydedilmiştir.

OECD verileri, Ülkemizde kişi başı buğday tüketimi ortalamasının dünya ortalamasından 3 kat daha fazla olduğu göstermektedir.

 

Kaynaklar

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/512015021e1t018.pdf?expires=1497616294&id=id&accname=guest&checksum=6CD3DB38D1B68E42204F75D12BCA1AC2

 

Kısaltmalar

OECD: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

kg: kilogram